Kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Informujemy, iż rusza kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” To program realizowany przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i: • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu,…

Podpisano umowę na realizację nowych programów

Dziś (11.08) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie podpisano umowę na przyznanie środków oraz przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do programu “Samodzielność – Aktywność – Mobilność” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Celem programu jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która służyć ma…

Aktywny Samorząd w 2022 roku

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie kontynuuje w 2022 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składnia wniosków, które obejmują następujące obszary wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar…

Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wspiera osoby bezrobotne, które chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania. Wysokość bonu na zasiedlenie wynosi do 7 tysięcy złotych. Pomoc jest przeznaczona dla osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Rzeszów, nieuczestniczących w szkoleniach i kursach dokształcających, planujących podjęcie zatrudnienia, innej pracy…