Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 kwietnia 2024r.

W dniu 26 kwietnia 2024r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (przy ulicy Partyzantów 1a) odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiegow sprawach polityki rynku pracy.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska – Przewodnicząca rady, (reprezentująca Zarząd Powiatu Rzeszowskiego) i…

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce

W dniu 15 kwietnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  W uroczystości wziął udział Wicestarosta Rzeszowski – Tadeusz Pachorek.  Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza Sławomir Styka przekazał na ręce Pani Kierownik ŚDS Anny Gniewek-Marek kluczyki do samochodu FORD Transit…

Powiat Rzeszowski rozpoczyna realizację projektu na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wraz z innymi 15 partnerami rozpoczął realizację szesnastomilionowego projektu. W ramach tego przedsięwzięcia powiat utworzy w Górnie 5 mieszkań treningowych, które będą przeznaczone dla 7 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu przez PCPR w Rzeszowie PCPR w Rzeszowie, w…

Wysokie standardy pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim

Od początku swojego istnienia Powiat Rzeszowski wiele uwagi i środków poświęca kwestiom pomocy społecznej. Każdego roku realizowane są kolejne inwestycje w tym zakresie. – Jesteśmy bardzo wyczuleni na sprawy związane z pomocą osobom potrzebującym. Wspieranie najsłabszych, niepełnosprawnych i najuboższych to kwestia fundamentalna – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. I nie…