Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce

W dniu 15 kwietnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

W uroczystości wziął udział Wicestarosta Rzeszowski – Tadeusz Pachorek. 

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza Sławomir Styka przekazał na ręce Pani Kierownik ŚDS Anny Gniewek-Marek kluczyki do samochodu FORD Transit KOMBI. Zakup pojazdu, którego koszt wyniósł 249 690,00 zł został sfinansowany ze środków PFRON, budżetu państwa oraz Samorząd Gminy Świlcza. 

Zakupiony samochód umożliwi uczestnikom z terenu powiatu rzeszowskiego czynny udział w codziennych ćwiczeniach wspierająco – rehabilitacyjnych i w zajęciach organizowanych poza ośrodkiem. 


samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Fot. i info.: Gmina Świlcza i ŚDS w Woliczce