Powiat Rzeszowski rozpoczyna realizację projektu na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wraz z innymi 15 partnerami rozpoczął realizację szesnastomilionowego projektu. W ramach tego przedsięwzięcia powiat utworzy w Górnie 5 mieszkań treningowych, które będą przeznaczone dla 7 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu przez PCPR w Rzeszowie PCPR w Rzeszowie, w…

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków PFRON

W związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością w 2024 roku, od dnia 26.03.2024r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  Staże przeznaczone są wyłącznie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowanych w…

Nowy samochód bojowy dla OSP Kielnarowa

W porannych godzinach 1 października 2023 r. w kościele parafialnym pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej odbyła się uroczysta Msza Św. z udziałem pocztów sztandarowych oraz pododdziałem druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnarowej, którzy świętowali poświęcenie najnowszego samochodu bojowego, który 31 lipca br. otrzymała jednostka.  W uroczystości brał udział Józef…