Podsumowanie konkursu odbywającego się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawował Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Prałat dr…

Konkurs dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz na nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu rzeszowskiego w 2022…

Kolejne pieniądze na przejścia dla pieszych w powiecie rzeszowskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie w przyszłym roku wykona kolejnych 5 przejść dla pieszych w czterech miejscowościach powiatu. Środki na ten cel udało się pozyskać w naborze uzupełniającym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowe przejścia powstaną w Błażowej, Wysokiej Głogowskiej, Chmielniku oraz Siedliskach. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten…

Dzień Edukacji Narodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski

Dzisiaj swoje święto obchodzą nauczyciele i pracownicy szkół. O ich codziennym trudzie nie zapominają też władze powiatu rzeszowskiego, często nagradzając wyróżniających się pedagogów. -Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w dniu ich święta. Serdecznie dziękuję za trud, zaangażowanie i cierpliwość, jaką wkładacie Państwo w przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu…