Dzień Samorządu Terytorialnego. Laury dla gmin Powiatu Rzeszowskiego

W piątek (7 czerwca) w Rzeszowie odbyły się podkarpackie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, święta ustanowionego przez Sejm RP na pamiątkę pierwszych, demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce z 1990. W uroczystościach brała udział delegacja Powiatu Rzeszowskiego ze sztandarem. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę, po której…

Szkolnictwo specjalne ważnym zadaniem Powiatu Rzeszowskiego

Powiat Rzeszowski jest organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ulicy Budziwojskiej w Rzeszowie. Obie placówki wypełniają niezwykle istotną rolę pracując z dziećmi i młodzieżą zarówno niepełnosprawną, jak też mającą trudności w nauce i funkcjonowaniu społecznym. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli…

Sukcesy szkół Powiatu Rzeszowskiego

Nowe kierunki nauczania, sukcesy w konkursach i olimpiadach, udział w innowacyjnych projektach. Tak przedstawiają się osiągnięcia placówek oświatowych podlegających Powiatowi Rzeszowskiemu. I dlatego warto się w nich kształcić. – Mamy się czym chwalić. Rozmaitych sukcesów jest bardzo wiele. To efekt wieloletniego inwestowania w edukację i rozwój naszych placówek. – mówi Starosta…

Z wielkanocną wizytą w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie

W dniu 20.03.2024r. członkowie Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Kamil Mioduchowski, Piotr Nowak, Renata Tomoń i Patrycja Śliwa pod opieką ks. Dominika Majchrowicza i Pani Karoliny Bal, gościli w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie. Uczniowie wręczyli mieszkańcom oraz…