Szkolnictwo specjalne ważnym zadaniem Powiatu Rzeszowskiego

Powiat Rzeszowski jest organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ulicy Budziwojskiej w Rzeszowie. Obie placówki wypełniają niezwykle istotną rolę pracując z dziećmi i młodzieżą zarówno niepełnosprawną, jak też mającą trudności w nauce i funkcjonowaniu społecznym. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli…