80. Rocznica Pacyfikacja Wsi Lubenia

23 czerwca 1943 roku hitlerowskie oddziały SS i żandarmerii niemieckiej dokonały pacyfikacji wsi Lubenia w odwecie za działalność konspiracyjną mieszkańców, rozstrzeliwując sześciu mieszkańców Lubeni.  Życie pozostałych mieszkańców było zasługą Franciszka Łuszczkiego, który znając język niemiecki wyprosił u Niemców odstąpienie od kontynuowania mordowania.  W ostatnią niedzielę (17 września 2023 r.) w…

Obchody Światowego Dnia Sybiraka

17 września – obchodzimy Dzień Sybiraka. W Rzeszowie odbyły się uroczystości z udziałem i pod patronatem honorowym Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, który został uhonorowany krzyżem Związku Sybiraków. Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, następnie pod Pomnikiem Sybiraków odczytano Apel Pamięci i złożono wiązanki kwiatów. W wydarzeniu…

650-lecie miejscowości Niechobrz

W sobotę 2 września odbyły się obchody jubileuszu 650-lecia miejscowości Niechobrz. Wydarzenie organizowane było przez Gminę Boguchwała, Lokalny Ośrodek Kultury “Razem” w Niechobrzu oraz społeczność Niechobrza – Radnych, Sołtysa wraz z Radą Sołecką, OSP Niechobrz i Koło Gospodyń Wiejskich w Niechobrzu. Burmistrz Boguchwały dr Wiesław Kąkol jako gospodarz obchodów –…

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Dziś o godz. 8:00 w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie odbyła się Msza Święta w 84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Bezpośrednio po mszy udano się pod tablicę pamiątkową, gdzie odczytano Apel Pamięci i odśpiewano hymn państwowy.  Powiat Rzeszowski reprezentował Wicestarosta Rzeszowski – Marek Sitarz, który złożył pod tablicą symboliczną wiązankę. …