Uroczystość 104 rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa Kuli

Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa seniora Kazimierza Górnego w kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie − kościół farny. Po zakończonej Mszy Św. przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli na Placu Farnym nastąpiło oficjalne złożenie meldunku. Przy dźwiękach Hymnu Narodowego dokonano podniesienia Flagi Państwowej na maszt. W trakcie uroczystości przyrzeczenie strzeleckie złożyło 200…

Projekt "Gotowi do pracy" - wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia

Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn: w wieku 30 lat i więcej; posiadające wykształcenie maksymalnie ISCED 3 wtc1cznie; zamieszkujc1ce wojew6dztwo podkarpackie; posiadajc1ce status osoby pozostajc1cej bez pracy, Są bezrobotne lub bierne zawodowo; nie otrzymują jednocześnie…