Nowoczesny tomograf trafi do szpitala w Górnie

Nowoczesny tomograf trafi do szpitala w Górnie

Szpital w Górnie zakupi wkrótce tomograf komputerowy najnowszej generacji. W środę (27 września) w tutejszym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość przekazania na ręce starosty rzeszowskiego symbolicznego czeku na kwotę 3,5 miliona złotych pochodzących z rezerwy budżetowej państwa. Środki te zostaną wykorzystane na zakup nowego sprzętu.

W konferencji prasowej wzięli udział Senator RP Stanisław Ożóg, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Karol Ożóg oraz Dyrektor SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Grzegorz Hydzik.

– Ten nowoczesny sprzęt, który zakupiony zostanie dzięki rządowemu wsparciu umożliwi wspaniałej, zaangażowanej kadrze placówki jeszcze lepszą opiekę nad pacjentami. Skuteczniejsza diagnostyka, która możliwa będzie przy zastosowaniu tomografu najwyższej klasy będzie mieć ogromne znaczenie w ratowaniu ludzkiego życia. Dla samorządu powiatowego  ochrona zdrowia jest priorytetem, dlatego też od początku istnienia powiatu nie szczędzimy sił i środków by doposażać tak ważną jednostkę jak sanatorium w Górnie w najlepszy sprzęt. Człowiek jest dla nas najważniejszy. I bardzo cieszy, że w naszych działaniach mamy tak duże wsparcie centralnych władz – mówił starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Symboliczny czek na 3,5 pół miliona złotych za które zakupiony zostanie tomograf wręczał senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Ożóg, który w latach 1998-2005 sprawował funkcję starosty rzeszowskiego.

– Ten teren jest mi bardzo bliski, podobnie jak szpital. Jeszcze jako burmistrz Sokołowa Małopolskiego, później starosta, wspierałem tę placówkę jak tylko mogłem. Pracując w samorządzie na pierwszym miejscu stawiałem zabezpieczanie interesów SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, na które przeznaczaliśmy ogromne środki własne i zewnętrzne. Od 18 lat skutecznie czyni to mój następca Józef Jodłowski rozbudowując zakład – mówił senator Stanisław Ożóg.   

Radny sejmiku wojewódzkiego Karol Ożóg podkreślał, że każde dodatkowe środki skierowane do placówki pozwalają na rozszerzenie oferty usług medycznych, zwiększają komfort pracy personelu i leczenia pacjentów.

– Życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Za wszelką cenę je ratować. Personel  placówki w Górnie od lat  to rozumie i nie szczędzi sił. Wsparcie ofiarności i zaangażowania pracowników oraz samorządu powiatowego znaczącymi środkami z budżetu państwa przynosi efekty – mówił radny Karol Ożóg.

 

Historia placówki w Górnie sięga lat 40. XX wieku. Po wojnie obiekty zostały przejęte przez państwo. W 1999 roku organem założycielskim i nadzorującym sanatorium został nowopowstały powiat rzeszowski. Był to moment przełomowy, nastąpił dynamiczny rozwój placówki. Remontowano stare budynku, powstawały nowe, zwiększał się zakres świadczonych usług, dokonywano zakupów kolejnego sprzętu.  Dzięki temu dzisiaj Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie pracuje na najwyższym, europejskim poziomie.

SP ZZOZ „Sanatorium” im. J.P II w Górnie w Oddziale Szpitalnym oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc (80 łóżek) Zajmuje się też opieką długoterminową, która bazuje na Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  (149 łóżek), Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (6 łóżek) oraz Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej. Realizuje świadczenia w rodzaju Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder (30 łóżek) i Hospicjum Domowym, posiada także specjalistkę ambulatoryjną (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Logopedyczna). Zajmuje się także rehabilitacją leczniczą (gabinet fizjoterapii) oraz diagnostyką medyczną.

W Górnie znajduje się także pierwsze na Podkarpaciu, czwarte w kraju wyspecjalizowany ośrodek stacjonarny dla chorych na Alzheimera, który jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. W 2017 roku oddano do użytkowania nowy budynek dla chorych na Alzheimera.