AKCJA KRWIODAWSTWA w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

AKCJA KRWIODAWSTWA w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – będących jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego – po raz drugi odbyła się Akcja Krwiodawstwa we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

W myśl zasady „Podaj dalej kropelkę życia” pełnoletni uczniowie oraz pracownicy ZSzZ w Dynowie oddali swoją krew, ratując tym samym czyjeś życie. Pobór krwi odbył się w sali gimnastycznej od godz. 9:00 do godz. 13:00. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano 10,350 litrów krwi. Warto zaznaczyć, że łącznie od września 2022 r. dawcy oddali już prawie 20 litrów tego bezcennego daru. Kolejna akcja krwiodawstwa organizowana w ZszZ w Dynowie odbędzie się 20 września 2023 r. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcje oraz dyrekcji szkoły – Pani Dyrektor Halinie Cygan za możliwość przeprowadzenia akcji krwiodawstwa w ZszZ w Dynowie.

 

 

fot. ZSzZ w Dynowie