L Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

L Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 28 kwietnia 2023 r., o godz. 15:00, w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się L Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której przedstawiono raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie rzeszowskim oraz zakres działań zrealizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2022 roku.

Jednym z tematów było również zaprezentowane przez Panią Agnieszkę Gabrowską – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – jednostki organizacyjnej powiatu rzeszowskiego. Podczas sesji podjęto także uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Rzeszowskim na lata 2023-2027, .

Program ten pełni rolę pomocniczą systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także uzupełnia różne formy interwencji prawno-administracyjnych podejmowanych wobec osób stosujących przemoc. Podjęto również uchwałę dot. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu rzeszowskiego, tj. dróg powiatowych nr: 1084R, 1211R, 1214R, 1277R, 1373R, 1388R i 1409R na terenie powiatu rzeszowskiego.