Nowa oczyszczalnia ścieków w powiecie rzeszowskim

Nowa oczyszczalnia ścieków w powiecie rzeszowskim

W dniu 17 maja w miejscowości Bachórz, Gmina Dynów w Powiecie Rzeszowskim został przekazany plac budowy pod inwestycję oczyszczalni ścieków, wartość inwestycji wynosi ponad 13 mln zł. W imieniu Powiatu Rzeszowskiego głos zabrał Pan Jan Sieńko Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, w uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej.

Budowa obiektu rozwiąże problem z funkcjonowaniem dotychczasowej starej oczyszczalni i przyczyni się do podniesienia poziomu skanalizowania gminy, który obecnie wynosi tylko kilka procent. Gmina Dynów składa się z 9 sołectw (o łącznej liczbie 7 tys. mieszkańców), w których brak jest instalacji liniowych kanalizacji sanitarnej.

Planowana inwestycja będzie zabezpieczeniem możliwości wywiezienia wszelkich nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego gospodarstw domowych, jak i stanu przyrodniczego wszystkich obszarów gminy. Ograniczy ilość ścieków, które w niekontrolowany sposób odprowadzane są do środowiska. Planowana oczyszczalnia będzie obsługiwała ok. 1750 budynków mieszkalnych z terenu całej gminy.

 

fot. Urząd Gminy Dynów