Regionalna konferencja „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Regionalna konferencja „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. 

Zapisy na wydarzenie potrwają do 27 września. Liczba miejsc jest ograniczona. 

ZUS od wielu lat wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami. Dąży do poprawy jakości usług i podnosi standard obsługi klientów, w tym w również osób z niepełnosprawnościami. Temat dostępności jest dla ZUS zadaniem priorytetowym.

Uczestnicy konferencji wysłuchają wykładów o celach i postępach programów, które zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, postepowaniach skargowych na brak dostępności oraz praktykach w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych. Poznają  także narzędzia, które wspierają wdrażanie dostępności, m.in. pożyczki z Funduszu Dostępności oraz programy i projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji, administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie ma ułatwić wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie dostępności, szczególnie w zakresie usuwania barier i utrudnień architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

Konferencja organizowana jest przy partnerstwie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Bankiem Gospodarstwa  Krajowego. 

Konferencja odbędzie się 3 października 2023 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Rzeszowie – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego – al. Cieplińskiego 4.

 

Zapisy przyjmowane są do 27 września 2023 r. pod adresem email: ZUS_Rzeszow_wsparcie@zus.pl; lub telefonicznie pod nr.: 17 858 61 85 (liczba miejsc ograniczona). Uczestnictwo bezpłatne.