„Świat oparty na kolumnie sprawiedliwej”

„Świat oparty na kolumnie sprawiedliwej”

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem video przygotowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, który zrealizował film dokumentalny pt. „Świat oparty na kolumnie sprawiedliwej” opowiadający o relacjach sąsiedzkich Polaków i Żydów w Małopolsce i na Podkarpaciu w okresie okupacji. 

Tytuł filmu nawiązuje do wyróżnienia „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” potwierdzonego medalem, którym uhonorowane zostały osoby i organizacje za działania na rzecz osób pochodzenia żydowskiego. Film został zrealizowany w ramach projektu “Krakowski Archipelag Kultury – Kultura Wtajemniczenia”. 

Film dostępny jest na poniższej stronie: