Można już korzystać z mLegitymacji

Każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie można przechowywać ją na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Emerytom i rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, zostanie wydana automatycznie również legitymacja w wersji elektronicznej.…

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Ruszyła Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE realizowana przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. Więcej informacji dotyczących akcji znajdziecie Państwo pod tym adresem: Kliknij tutaj

Projekt "Gotowi do pracy" - wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia

Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn: w wieku 30 lat i więcej; posiadające wykształcenie maksymalnie ISCED 3 wtc1cznie; zamieszkujc1ce wojew6dztwo podkarpackie; posiadajc1ce status osoby pozostajc1cej bez pracy, Są bezrobotne lub bierne zawodowo; nie otrzymują jednocześnie…