Warsztaty z uczniami w ramach projektu pn.: „Od Alp po Karpaty-wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej - Central Mountains

Warsztaty z uczniami w ramach projektu   pn.: „Od Alp po Karpaty-wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej - Central Mountains

W dniu 29 września odbyły się warsztaty, w których udział wzięli uczniowie ze Szkół Powiatu Rzeszowskiego, w tym uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespołu Szkół w Tyczynie, Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. i Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

Organizatorem warsztatów był jest Powiat Rzeszowski wspólnie z Partnerem Projektu z Włoch Instytutem Eurac Research. Warsztaty realizowane były w ramach projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Europa Środkowa 2021-2027, priorytet programowy P4 Lepsze zarządzanie współpracą, cel szczegółowy Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie 11 instytucji z Polski i Europy, m.in. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki (Polska), Związek Miast i Gmin Słowacji, Fundacja Karpacka – Węgry, Stowarzyszenie Marek Regionalnych (Czechy), Fundacja Ochrony Krajobrazu (Polska), Instytut Rozwoju Regionalnego Eurac (Włochy) , Instytut Socjologii Międzynarodowej w Gorycji (Włochy), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) “Alpine Pearls” (Austria), Międzynarodowe Laboratorium CIPRA (Austria), Okręg Braszów (Rumunia). Powiat Rzeszowski pełni rolę Lidera Projektu.

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2023 r. do marca 2026 r.

Wartość całkowita projektu: 2 334 902,00 EUR

Wartość dofinansowania całego projektu z Funduszy Interreg: 1 867 921,00 EUR.

Celem warsztatów było współtworzenie z młodymi ludźmi, uczniami wspólnej alpejsko-karpackiej strategii zrównoważonego rozwoju. Praca warsztatowa miała na celu zachęcenie młodzieży do udziału w procesach zarządzania, tworząc podstawy alpejsko-karpackiego zestawu narzędzi do aktywnego zaangażowania młodzieży w procesy decyzyjne.