Kolejne środki na drogi w Powiecie Rzeszowskim

Kolejne środki na drogi w Powiecie Rzeszowskim

9 inwestycji drogowych realizowanych na terenie Powiatu Rzeszowskiego zostanie dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Łączna kwota dodatkowych środków jako spożytkowane zostaną w powiecie wynosi około 25 milionów złotych. Dodatkowo na liście rezerwowej wniosków znalazło się kolejnych 7 inwestycji z powiatu, które mogą uzyskać dotacje, jeżeli z jakiś powodów niezrealizowane zostaną inwestycje z listy podstawowej .

W środę (4 października) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia promes samorządowcom, których wnioski będą dofinansowane.
Wśród uczestników był Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Zabierając głos, starosta rzeszowski Józef Jodłowski podkreślił, że celem władz Powiatu Rzeszowskiego jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury, która jest bardzo ważna, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyczyni się do poprawy jakości dróg powiatowych. Dzięki temu mieszkańcy powiatu mogą komfortowo i bezpiecznie dojeżdżać do pracy czy do szkoły.

Dofinansowane zostaną m.in. dwie inwestycje realizowane przez Powiat Rzeszowski: odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica oraz odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica (3 500 000 dotacji) oraz przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1391R w miejscowości Zgłobień – Wola Zgłobieńska (1 400 000).

975 tysięcy złotych otrzyma gmina Boguchwała na przebudowę drogi gminnej nr 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym, z kolei gmina Sokołów Małopolski ponad 1.7 mln na przebudowę drogi gminnej Nr 108693R Kąty Trzebuskie – Nienadówka Dolna. Gmina Trzebownisko dostanie natomiast 4,3 mln złotych na rozbudowę odcinka drogi gminnej 108827 wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś.

Ponad 5,4 miliona złotych przyznane zostało gminie Krasne na rozbudowę drogi gminnej nr 108561R Krasne Osiedle. W gminie Chmielnik dzięki wsparciu rządowemu w kwocie 2,6 mln będzie realizowana przebudowa drogi gminnej nr 108259R Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska wraz z przebudową mostu i skrzyżowania drogi powiatowej. 990 tysięcy trafi do gminy Hyżne na przebudowę drogi gminnej Grzegorzówka – Zabratówka w m. Grzegorzówka, zaś do Głogowa Małopolskiego ponad 4,8 mln na rozbudowa drogi gminnej oś. Styków – Bugaj (ul. Hetmańska).

Na liście rezerwowej obecnej edycji naboru wniosków do RFRD znalazło się 7 inwestycji w gminach Głogów Małopolski, Świlcza, Błażowa, Hyżne i Trzebownisko. W tych przypadkach łączna możliwa kwota dofinansowania wynosi ponad 3 miliony złotych.

(s)