Kolejne miliony dla Powiatu

Kolejne miliony dla Powiatu

Dwa miliardy złotych trafią do samorządów województwa podkarpackiego w ramach w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na wyposażenie szkół, nowe drogi, remont kanalizacji czy rozwój bazy sportowej. Miliony złotych trafią do Powiatu Rzeszowskiego.   

W poniedziałek (9 października) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie promes dotacji. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski otrzymał z rąk wojewody Ewy Leniart symboliczny czek na kwotę 17 milionów złotych. Takie dofinansowanie otrzyma Powiat Rządowy na dwa realizowane przez siebie zadania: 15 milionów złotych na budowę strzelnicy, zaś 2 mln złotych na termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

– Rządowe wsparcie dla prowadzonych przez powiat inwestycji jest bardzo duże i przynosi wymierne efekty. Dzięki kolejnym środkom zrealizujemy kolejne, istotne zadania. Dotychczasowe transze środków centralnych pozwoliły już na poprawę infrastruktury i realne poprawienie warunków życia mieszkańców powiatu – powiedział starosta rzeszowski Jóef Jodłowski.
Miliony złotych trafia także do gmin powiatu rzeszowskiego. Gmina Błażowa otrzymała dofinansowanie do trzech swoich projektów. 850 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na przebudowę infrastruktury sportowej, 1,9 mln na budowa i przebudowa dróg gminnych oraz 6 mln złotych na I etap budowy oczyszczalni ścieków w Nowym Borku wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W gminie Boguchwała rządowe środki pozwolą na budowę, przebudowa i remont dróg gminnych (dofinansowanie 12 550 000 złotych) oraz budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (5 000 000) W Chmielniku dzięki dotacji 6,6 mln możliwa będzie przebudowa kolejnych dróg gminnych, zbudowane i przebudowane zostaną remizy Ochotniczych Straży Pożarnych (2 380 000), powstanie też ogólnodostępny parking wraz z zatoką postojową (1 275 000).

W gminie Dynów Dynów rządowe wsparci pozwoli na rozbudowę infrastruktury turystycznej i sportowej kompleksu rekreacyjno-sportowego „Pod Dębiną” w Bachórzu (2 999 420,55) oraz przebudowę i remont dróg (4 989 800). W gminie miejskiej Dynów z kolei możliwa będzie budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego (I etap inwestycji otrzymał 7 999 200 dofinansowania). Z kolei Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 8 milionów złotych wsparcia przeznaczy na przebudowę i remont infrastruktury turystycznej.
Gmina Głogów Małopolski Głogów Małopolski rzeszowski podkarpackie Budowa ulic na terenie miasta Głogów Małopolski 1 900 000,00 Gmina Głogów Małopolski Głogów Małopolski rzeszowski podkarpackie Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej 7 200 000,00
W gminie Hyżne dzięki dodatkowym środkom możliwy będzie zakup autobusu szkolnego (1 mln złotych), II etap budowy przedszkola (3 500 000,00) oraz modernizacja infrastruktury drogowej (3 500 000).

W gminie Kamień rządowe dotacje zostaną wykorzystane na modernizację budynków użyteczności publicznej (1,7 mln), budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Kamieniu (3 100 000), oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy. (4,1 mln).
W gminie Krasne 8 mln złotych zostanie przeznaczone na rozbudowę i przebudowa stacji uzdatniania wody, zaś w Lubeni prawie 8 mln na rozwój infrastruktury sportowej. W gminie Sokołów Małopolskim rozbudowany i przebudowany zostanie budynek przedszkola (9,8 mln), zaś w Świlczy poprawiana zostanie infrastruktura edukacyjna na terenie gminy Świlcza (5 mln.).

(s)