Powiatowy konkurs plastyczny Ozdoba na Boże Narodzenie

Powiatowy konkurs plastyczny Ozdoba na Boże Narodzenie

Powiat Rzeszowski serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Ozdoba na Boże Narodzenie”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

Nagrodzone prace przyozdobią choinkę, która jak co roku upiększy siedzibę Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Technika wykonania pracy jest dowolna. Wielkość i  waga ozdoby muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince.

Na konkurs można zgłosić 1 pracę.

Prace nadesłane na konkurs będą oceniane w 3 grupach wiekowych:

grupa 1 – wiek: dzieci w wieku przedszkolnym,

grupa 2 – wiek :7 – 10 lat,

grupa 3 – wiek : 11 – 15 lat.

Nagrodami w konkursie są gadżety promocyjne powiatu rzeszowskiego.

Celem konkursu jest:

  • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

  • Wprowadzenie w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

  • Rozwijanie i prezentowanie uzdolnień artystycznych młodych ludzi.

Termin dostarczenia pracy/ozdoby bożenarodzeniowej w formie elektronicznej, od ogłoszenia konkursu do 11 grudnia 2023 r., na e-mail: promocja@powiat.rzeszowski.pl . Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać wraz z załącznikiem (zgoda uczestnika niepełnoletniego).

 

Czas udostepnienia na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Rzeszowie i zbierania polubień na wybraną pracę od 1 grudnia do 11 grudnia 2023 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 grudnia 2023 roku na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.