Branżowe Centrum Umiejętności przy ZS Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie w dziedzinie technika weterynaryjna

Branżowe Centrum Umiejętności przy ZS Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie w dziedzinie technika weterynaryjna

W dniu 23.11.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie odbyło się zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą AJ PROFIBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielniku na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności”. Powyższe zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w ramach pierwszego naboru wniosków w konkursie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Umowę podpisali:

  • ze strony Zamawiającego Marek Sitarz Starosta Rzeszowski Tadeusz Pachorek Wicestarosta Rzeszowski,

  • ze strony Wykonawcy Ryszard Kurpyta Prezes Zarządu.

Wartość robót budowlanych: 5 997 081,44 zł

W ramach zadania przewidziano nadbudowę i przebudowę składu opału o dwie kondygnacje dla potrzeb utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej bytowej i instalacji technologicznej z zewnętrznym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do dnia 25.10.2024 r.