Miliony złotych na inwestycje w Powiecie Rzeszowskim w 2024 roku

Miliony złotych na inwestycje w Powiecie Rzeszowskim w 2024 roku

– Nie zwalniamy tempa. Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2024 roku przeznaczymy wiele milionów złotych na inwestycje. Prowadzić będziemy wiele niezbędnych prac drogowych, unowocześniać będziemy nasze obiekty – zapowiada Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. Lista planowanych działań jest długa. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.  

W przyszłym roku planowanych jest wiele kolejnych inwestycji drogowych. Dzięki środkom Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonane zostaną: remont drogi powiatowej Trzciana – Nosówka – Zwięczyca (wartość ok. 1,9 mln zł), remont drogi powiatowej Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski (1,6 mln zł), przebudowy przejść dla pieszych w Malawie (prawie 1,5 mln złotych), Siedliskach (ok. 700 tysięcy), Zgłobniu-Woli Zgłobieńskiej (2 mln złotych), odbudowa mostów na potoku Dylągówka w Dylągowej (5 mln zł). Z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych planowany jest remont odcinków dróg powiatowych w Dynowie (ok. 4 mln zł).

Nakładem prawie 17 milionów złotych (w tym 15 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) realizowana będzie budowa strzelnicy sportowej przy ulicy Biznesowej w Rzeszowie. Powstanie tu pięćdziesięciometrowa hala strzelań wraz z salą instruktażową oraz pomieszczeniami biurowymi i technicznymi. Cały budynek będzie miał 1120 metrów powierzchni.

Ponad 7,3 mln złotych kosztować będzie przebudowa Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, gdzie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności. W trzykondygnacyjnym budynku, o powierzchni użytkowej ponad 900 metrów, znajdą się m.in. sale zabiegowe, pracownia RTG/USG, pracownia rozrodu i inseminacji oraz pracownia zoofizjoterapii, pracownia produkcji zwierzęcej oraz sala wykładowa.

W 2024 roku realizowanych będzie też szereg innych inwestycji w obiektach należących do Powiatu Rzeszowskiego i jednostek podległych. Nakładem 14,5 mln złotych (z czego 12,3 mln zł to środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przebudowany zostanie budynek biurowy przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie). Za 2 mln złotych z Polskiego Ładu wykonana zostanie termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie. Prowadzone będą też prace przy modernizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, przygotowana zostanie dokumentacja techniczna pod budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów Dworzysko i ogrodzenie terenu Zespołu Szkół w Tyczynie.

Ponad 20 milionów złotych przewidzianych jest na szereg inwestycji, które w 2024 roku będą realizowane SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie. Za 10 milionów złotych przebudowany zostanie pawilon Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, pracowni diagnostyki i rehabilitacji, 2,6 mln złotych przeznaczonych jest rozbudowę pawilonu pod kuchnię, za 2 miliony złotych powstanie stacja uzdatniana wody. Przeprowadzonych zostanie też wiele innych prac, jak np. wykonanie dodatkowego parkingu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, budowa instalacji fotowoltaicznych czy zewnętrznej sieci wodociągowej.

(s)