Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego
Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza uchwałę nr 263/2699/24 z dnia 4.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r.

Oraz uchwałę nr 263/2698/24 z dnia 4.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r.