Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

W dniu 19 stycznia 2024 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w Łańcucie.

W posiedzeniu uczestniczył Marek Sitarz – Starosta Rzeszowski oraz członkowie konwentu według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście reprezentujący m.in.: Politechnikę Rzeszowską, Forum Ekonomiczne oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Porządek konwentu przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Informacja nt. sytuacji szpitali powiatowych Województwa Podkarpackiego w latach 2020-2023.

  3. Dyskusja nt. IX Europejskiego Kongresu Samorządów, Mikołajki, 6-7 marca 2024 r. „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”.

  4. Prezentacja Dyrektor Biura Marketingu Politechniki Rzeszowskiej nt. korzyści płynących z podejmowania studiów w Politechnice Rzeszowskiej Sprawy różne.

  5. Podjęcie stanowiska w sprawie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Podkarpacia.

  6. Zamknięcie posiedzenia.

P. Paweł Pikul – Przedstawiciel Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych przedstawił informację nt. sytuacji szpitali powiatowych Województwa Podkarpackiego w latach 2020-2023. Poinformował, że szpitale powiatowe w zdecydowanej większości ponoszą straty, średnia strata na 1 szpital wzrosła w 2023 r. do blisko 8 mln zł. Rośnie również suma zobowiązań szpitali. Obecnie szpitale mają niezapłacone nadwykonania na ok. 101 mln zł.

W dalszej części posiedzenia p. Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego przedstawił informacje nt. zbliżającego się IX Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Wskazał na brak finansowania samorządów terytorialnych na odpowiednim poziomi. Aby temu przeciwdziałać należy starać się o pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa. Następnie pp. Sławomir Gąsior i Damian Gębarowski przedstawili ofertę kształcenia Politechniki Rzeszowskiej i korzyści za studiowania na tej uczelni.

Na koniec Przewodniczący Konwentu przedstawił projekt stanowiska w sprawie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Podkarpacia.