LXXI Sesja Noworoczna Rady Miejskiej w Błażowej

LXXI Sesja Noworoczna Rady Miejskiej w Błażowej

W dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej odbyła się LXXI opłatkowa Sesja Rady Miejskiej.  

Po przywitaniu przez Jerzego Kocója – Burmistrza Błażowej przystąpiono do obrad sesji. 

Kolejnym etapem spotkania była II część sesji w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej, gdzie nastąpiło uroczyste spotkanie noworoczne, w którym Powiat Rzeszowski reprezentowali: Tadeusz Pachorek – Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego oraz Jurek Faraś – Radny Powiatu Rzeszowskiego.

fot. Kamil Zagórski