XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „Samochodem w dorosłe życie”

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu  pod hasłem „Samochodem w dorosłe życie”
logo dynów patronaty

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 marca 2024r. (wtorek) organizuje XIV edycję Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”.

Adresatami konkursu są:   uczniowie szkół zawodowych województwa podkarpackiego, kształcący się zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych.

 Zgłoszenie udziału do etapu wojewódzkiego, (według załączonego wzoru – wraz ze stosowanymi oświadczeniami) należy dokonać do dnia 20.02.2024r. (wtorek) na adres e-mail Zespołu Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego dynowzsz@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów, z dopiskiem konkurs „Samochodem w dorosłe życie”).

Organizatorzy