Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Kto może skorzystać z systemu Nieodpłatnej Pomocy ?
– Każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
– Jednoosobowy przedsiębiorca, który w zeszłym roku nie zatrudniał żadnych pracowników. 

Uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem 

Kto jest pokrzywdzonym?

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.). 

W skrócie, aby zostać uznanym za pokrzywdzonego, muszą być naruszone Twoje indywidualne prawa, takie jak zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię lub wolność seksualna. Nie jest jednak konieczne, aby sprawca bezpośrednio naruszył Twoje dobro – wystarczy, że swoim zachowaniem stworzył zagrożenie, co jest wystarczającym powodem do uznania Cię za pokrzywdzonego. 

 

Po więcej szczegółów kliknij tu: