Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza: Uchwałę Nr 270/2802/24 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów, Uchwałę Nr 270/2803/24 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z…