Gruntowny remont oficyny zespołu pałacowo-parkowego w Tyczynie oraz rozbudowa szkoły o łącznik i salę gimnastyczną

Gruntowny remont oficyny zespołu pałacowo-parkowego w Tyczynie oraz rozbudowa szkoły o łącznik i salę gimnastyczną

Zbliża się ku końcowi inwestycja polegająca na przebudowie oficyny Zespołu Pałacowo – Parkowego w Tyczynie i rozbudowaniu jej o łącznik z przeznaczeniem na szkolny internat. Zakładała ona także rozbudowę obiektu Zespołu Szkół w Tyczynie o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym terenową sceną widowiskową oraz kaskadowo opadającą widownią plenerową. W przedsięwzięcie to wpisane są również ciągi pieszo – jezdne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autokarów, droga pożarowa z placem manewrowym, wiaty dla rowerów, wiata śmietnikowa oraz nasadzenia zieleni. Budynek oficyny wraz z jego rozbudową oraz salą gimnastyczną z częścią szatniowo – socjalną stanowi integralną całość pod względem funkcjonalno – przestrzennym.

Rozbudowa ZS Tyczyn
Rozbudowa oficyny z trzykondygnacyjnym łącznikiem

Zespół Szkół w Tyczynie ma swoją siedzibę w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, tj. w budynku pałacu i pawilonu kompleksu Zespołu Pałacowo – Parkowego w Tyczynie, który otoczony jest z trzech stron zabytkowym zespołem parkowym.

Budynek oficyny został przeznaczony do remontu i adaptacji w taki sposób, by spełniał określoną funkcję użytkową, tj. na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Tyczynie, który przewidziany jest dla 32 osób, w tym 31 uczniów i jednego wychowawcy. W internacie będzie łącznie 15 pokoi, w tym 11 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe oraz jeden pokój dla wychowawcy. Jeden z pokoi dla uczniów przystosowany będzie do przebywania w nim osoby niepełnosprawnej. Każdy z pokoi posiada łazienkę i przedpokój. W internacie przewidziano również pomieszczenia przeznaczone do wydawania posiłków, zmywalnię oraz jadalnię. Jest też dodatkowy aneks kuchenny dla uczniów oraz pokój do „cichej nauki”. Są również inne pomieszczenia towarzyszące, między innymi magazyn pościeli czystej i brudnej, pralnia wraz z suszarnią oraz pomieszczenia porządkowe.

Ze względu na zbyt małą powierzchnię budynku oficyny do tego, by znalazły się w niej wszystkie pomieszczenia przynależne funkcją do internatu, zaplanowano rozbudowę przy zachodniej ścianie oficyny w postaci trzykondygnacyjnego łącznika. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i duży spadek w kierunku zachodnim oraz wymogi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, rozbudowę zaprojektowano tak, by dostosować ją do topografii terenu.

Rozbudowa ZS Tyczyn
Budynek oficyny

W łączniku zlokalizowano pomieszczenie kotłowni gazowej, która obsługiwać będzie zarówno nowo wybudowane budynki, jak też istniejący pałac i pawilon.

W zakresie inwestycji jest też sala gimnastyczna o wymiarach boiska 12 m x 24 m wraz z zapleczem sportowym składającym się z dwóch zespołów szatniowych z umywalniami i sanitariatami, pokój nauczyciela wychowania fizycznego z sanitariatem oraz sanitariaty ogólnodostępne.

Budynek oficyny z łącznikiem oraz obiekt sali gimnastycznej będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jeden z pokoi dla uczniów wraz z łazienką na parterze oficyny został tak zaprojektowany, by mogła w nim przebywać osoba niepełnosprawna. Będzie możliwy dostęp na poziom wszystkich kondygnacji oficyny oraz łącznika za pomocą windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na część inwestycji dotyczącej budowy sali gimnastycznej Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 2 630 700 zł.

Rozbudowa ZS Tyczyn
Scena widowiskowa z kaskadową widownią plenerową

W zakresie dotyczącym przebudowy oficyny oraz rozbudowy o budynek łącznika wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, a także zagospodarowania terenu Powiat Rzeszowski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości około 5 000 000 zł. (zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie”).

Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w grudniu 2021 roku. Wartość robót zamyka się w kwocie około 20 000 000 zł.

Rozbudowa ZS Tyczyn
Sala gimnastyczna o wymiarach boiska 12 m x 24 m