Dotacje na remonty zabytków w powiecie rzeszowskim

Dotacje na remonty zabytków w powiecie rzeszowskim

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków rozdysponował środki na remonty i renowacje zabytków w województwie podkarpackim. Dotacje trafią również do wnioskodawców z powiatu rzeszowskiego.

100 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli. Środki te zostaną przeznaczone na IV etap remontu elewacji i prezbiterium zabytkowego kościoła wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku.

50 tysięcy złotych zostało przyznanych na prace konserwacyjne tunelu Przeworskiej Kolei Dojazdowej w Szklarach. Dzięki dotacji w kwocie 70 tysięcy złotych dokończone zostaną prace konserwatorskie ołtarza głównego w zabytkowym kościele w parafii św. Stanisława w Boguchwale.

60 tysięcy dofinansowania zostało przyznanych na kontynuowanie prac przy konserwacji i restauracji wystroju malarskiego XVIII-wiecznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krasnem. 19 tysięcy złotych publicznych środków zostanie przeznaczone na konserwację polichromii ściennej w kościele w Zabierzowie, zaś 27 tysięcy na odnowienie dwóch zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zaczerniu.

Dotacje są przyznawane zarówno na zabytki nieruchome, jak i ruchome. Co roku w województwie podkarpackim na remonty i konserwacje zabytków przeznaczane jest ok. 10 milionów złotych. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, samorządy oraz organizacje będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytku.

(s)