LXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

LXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

O godz. 15:00 w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas, której zgodnie uchwalono decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń z zakresu kultury oraz sportu w 2024 r. 

Jak czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Rady Powiatu – Tomasza Wojtona – Powiat Rzeszowski nie posiadając własnej instytucji kultury realizuje zadania w zakresie kultury m. in. wspierając wydarzenia kulturalne organizowane przez gminy z terenu powiatu. Wydarzenia wytypowane do pomocy finansowej mają status cykliczny i są organizowane przez jednostki podległe gminom z powiatu rzeszowskiego, na stałe wpisując się do kalendarza powiatowego. 

Gośćmi dzisiejszej sesji byli: Robert Homicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa d/s Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w Urządzie Miasta Rzeszowa, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Agnieszka Gabrowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz Marek Radion – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. 

Podczas posiedzenia powołano 2 delegatów reprezentujących Powiat Rzeszowski w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. 

Zostali nimi: Tadeusz Pachorek – Wicestarosta Rzeszowski oraz Anna Wolska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. 

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej jak i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych o wartości 5 455 103 zł. Podane środki zabezpieczą m. in. całoroczną działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu i umożliwią przyznanie blisko 1 000 dofinansowań dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Jednym ostatnich punktów obrad było uchwalenie zobowiązania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu mostowego wraz z dojazdami na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna. 

Spotkanie zakończyło ogłoszenie informacji przez Stanisława Kruczka o środkach na budowę drogi łączącej południową część powiatu – mowa tu o odcinku Rzeszów – Dynów z jego obwodnicą.