Uczczono pamięć ofiar II deportacji Polaków na Wschód

Uczczono pamięć ofiar II deportacji Polaków na Wschód

12 kwietnia 2024 r. obchodziliśmy  84. rocznicę drugiej masowej deportacji Polaków na  Sybir i do Kazachstanu, a także Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej połączonych z poświęceniem i przekazaniem repliki sztandaru Związku Sybiraków.

W tym dniu o godz. 10:00 w kościele p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie została odprawiona Msza Św. w intencji wszystkich zesłańców, po której uczestnicy udali się w przemarszu do pobliskiego Parku Sybiraków, gdzie kontynuowano przebieg uroczystości upamiętniającej deportację Polaków na Sybir i do Kazachstanu.

W imieniu Powiatu Rzeszowskiego symboliczną wiązankę pod pomnikiem Sybiraków złożył Tadeusz Pachorek – Wicestarosta Rzeszowski.

Przeprowadzona 13 i 14 kwietnia 1940 roku II akcja wysiedlania ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1929 przez ZSRR byłą jedną z czterech deportacji Polaków przeprowadzonych przez władze sowieckie.  Dotknęła one przede wszystkim rodziny osób uznanych za “wrogów ustroju”: urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, przedsiębiorców oraz oraz rodziny osób aresztowanych przy nielegalnej próbie przekroczenia granicy niemiecko-sowieckiej. Bardzo duży odsetek deportowanych stanowiły dzieci i kobiety. W niektórych transportach nawet 80 procent. Łącznie szacuje się, że II deportacja dotknęła ok. 61 tys. osób. Zesłańców osiedlono w północnym Kazachstanie.