PUP wraz z OHP na wizycie studyjnej w Gruzji

PUP wraz z OHP na wizycie studyjnej w Gruzji

W dniach 14-19 kwietnia 2024 r. przedstawiciele PUP w Rzeszowie – p.o. Dyrektora Pan Jacek Górak oraz Kierownik Działu Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz Pani Jadwiga Burda na zaproszenie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Rzeszowie wzięli udział w wizycie studyjnej w Gruzji zorganizowanej w ramach programu Erasmus+. W skład ośmioosobowej delegacji weszli przedstawiciele Komendy Głównej OHP oraz Podkarpackiej Komendy OHP. Koordynatorką projektu była Pani Walentyna Turowska. 

Celem wizyty było przybliżenie mechanizmów współczesnego rynku pracy oraz poszukiwanie nowych metod zatrudnienia, budowanie dobrych relacji międzynarodowych, poznanie innowacyjnych praktyk w pracy z młodzieżą i edukacji poza formalnej w Polsce i Gruzji. Program pobytu obejmował zajęcia z młodzieżą, warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, debaty, konferencje prasowe w Ratuszu Urzędu Miasta Gori, w Agencji Rozwoju Społecznego, Urzędach i Agencjach Pracy oraz z pracodawcami reprezentującymi małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Polska delegacja dostąpiła zaszczytu spotkania się z Iago-Ivane Tsiklauri – doradcą Prezydenta Gruzji ds. polityki regionalnej, Davitem Tevzadze – doradcą Prezydenta ds. planowania strategicznego, Lianą Jervalidze – doradcą Prezydenta ds. Rozwoju Korytarza Energetycznego i Transportowego oraz Eleną Gakharia – konsultantką szefowej administracji Prezydenta ds. sportu i młodzieży oraz przedstawicielami kancelarii Prezydenta. Spotkanie odbyło się w  Pałacu Orbeliani, który jest oficjalną rezydencją Prezydenta Gruzji. Przedmiotem dyskusji były m.in. obowiązujące w Polsce normy prawne regulujące kwestie aktywizacji zawodowej, jak również polskie doświadczenia w zakresie efektywnej polityki zatrudnienia młodzieży, oraz wymiana dobrych praktyk z obszaru rynku pracy, kariery zawodowej oraz programów integracji społecznej. W trakcie spotkania p.o. dyrektora Jacek Górak przedstawił m.in. rozwiązania jakie mogą być realizowane przez stronę samorządową w celu pozyskiwania nowych pracodawców i tworzenia nowych miejsc pracy na przykładzie autorskiej inicjatywy powiatu rzeszowskiego w ramach której został utworzony Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”. Decydenci strony gruzińskiej wyrazili duże zainteresowanie systemem funkcjonującym w naszym kraju i zadeklarowali chęć współpracy w celu zaadoptowania na własnym gruncie rozwiązań stosowanych w Polsce. 

Gruzińska młodzież z entuzjazmem zapoznała się z metodami pracy polskich doradców zawodowych, a w szczególności z możliwością posługiwania się  nowoczesnymi technologiami w zakresie poznawania świata zawodów dzięki wirtualnej rzeczywistości. Podczas zajęć w szkołach w Tbilisi i Gori pani Jadwiga Burda zaprezentowała działanie gogli VR (Virtual Reality) wykorzystujących oprogramowanie powstałe w ramach projektu edukacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. „Widzę siebie w tym zawodzie! Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym”.