Podpisanie umowy na realizację zadania „Remont pawilonu nr 9 w Górnie dla potrzeb mieszkań treningowych”

Podpisanie umowy na realizację zadania „Remont pawilonu nr 9 w Górnie dla potrzeb mieszkań treningowych”
W dniu 10 czerwca 2024 r., w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont pawilonu nr 9 w Górnie dla potrzeb mieszkań treningowych”. Wykonawcą wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego została Firma Budowlano – Handlowa Rak Spółka jawna, 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107. Przewidywany czas realizacji umowy to 5 miesięcy od dnia jej podpisania, tj. do dnia 10.11.2024 roku. Wartość umowy zamyka się w kwocie 1 717 196,57 zł brutto.

To część realizowanego przez Powiat Rzeszowski przedsięwzięcia – zadanie dotyczy modernizacji i adaptacji pawilonu nr 9 w Górnie, gdzie utworzonych zostanie pięć w pełni wyposażonych mieszkań treningowych: trzy jednoosobowe i dwa dwuosobowe.

Budynek o powierzchni ponad 350 m2 zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb mieszkań treningowych poprzez m. in. wykonanie nowego podziału funkcjonalnego w celu wydzielenia mieszkań (wyburzenie ścianek działowych i wykonanie nowych wraz z fundamentami), zamurowanie okien wewnętrznych, demontaż starych drzwi i montaż nowych, wykonanie nowych warstw posadzkowych, wymianę okien, demontaż starych instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wykonanie nowych, a także wykonanie robót wykończeniowych, jak również stałej zabudowy meblowej.

Mieszkania, jak i cały budynek będą w całości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu: utwardzenia, chodnik, ogrodzenie.