Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego

Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego
logo

W dniu 09.11.2023 r. Powiat Rzeszowski złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego.” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.   

Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego. Celem podjętych działań w projekcie jest poprawa jakości kształcenia zawodowego:

  • Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,
  • Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim,
  • Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,

poprzez podniesienie i dostosowanie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych, wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym, a także wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

Szczegółowy opis pomocy dla poszczególnych jednostek edukacyjnych jest dostępny pod linkiem: