Trzy tysiące miejsc pracy w strefie Dworzysko

Śp. Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego oraz poseł na Sejm RP z Podkarpacia została patronką Parku Naukowo – Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko”. Uroczystość nadania tym terenom imienia tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej parlamentarzystki odbyła się 18 września br. Wzięła w niej udział córka śp. G. Gęsickiej, Klara Gęsicka. – To dla…

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie planuje rozpoczęcie realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Rzeszowskim.                Program korekcyjno-edukacyjny stanowi integralny element kompleksowych działań realizowanych  w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy.  Celem Programu jest zmiana zachowań i postaw…

Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II i dzieci”

  Organizatorem konkursu, który odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego, była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. W dniu 19 września dokonano także uroczystego otwarcia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac.   Laureatów, zaproszonych gości oraz jury konkursu powitała Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznejw…

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015

Fundacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wraz z Tarnobrzeską Agecnją Rozwoju Regionalnego S.A. pełniącą funkcję Koordynatora województwa podkarpackiego, gorąco zaprasza do wzięcia udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2015 , który odbędzie się w dniach 16-22 listopda Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce.…

Budowa mostu Com-bridge w Błażowej.

Dotychczas istniejący most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 1411R – ulicy Pułaskiego w Błażowej, został zbudowany w 1958 roku. Był to obiekt stalowo–drewniany o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej i rozpiętości teoretycznej wynoszącej około 27 m. Długość całkowita obiektu wynosiła w przybliżeniu 35 m. Z powodu złego stanu mostu,…

Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE”

Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE” to projekt Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie dotyczący szeroko pojętej profilaktyki antynowotworowej w województwie podkarpackim, a w szczególności na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa.         Projekt ten zakłada szereg działań w obszarze badań mammograficznych i edukacji antyrakowej, skierowanych do lokalnej społeczności. Są…

Piknik Rodzinny w SPZZOZ w Górnie

  a także  przedstawiciele samorządu województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego oraz gmin. Pani Elżbieta Burzyńska Dyrektor SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie powitała uczestników i krótko zaprezentowała projekt w ramach którego zorganizowany został piknik. Kilka słów wprowadzenia wygłosił także Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, który podkreślił rolę placówek oraz osób zapewniających opiekę nad osobami…

Ogólnopolska konferencja Rzeszów 28-29 września 2015 r.

Dwudniowy program Konferencji zawiera IV SESJE. Zakres tematyczny obejmuje obszar finansowania przez JST zadań publicznych realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w sferze sportu oraz działalności pożytku publicznego. Patronat Honorowy dla Konferencji udzielili: Prezydent Miasta Rzeszowa, Starosta Rzeszowski, Unia Miasteczek Polskich, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Program Konferencji, szczegóły…