Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

10 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy odbyło się wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za rok szkolny 2016/2017. Liceum Ogólnokształcące im Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie znalazło się w gronie najlepszych szkół ponadgimnazjalnych pod względem rywalizacji sportowej, zajmując 8 miejsce w województwie…

MEDALE i NAGRODY W OŚWIACIE ROZDANE!

…swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części oficjalnej z pocztem sztandarowym, przedstawiony został program artystyczny, obrazujący na wesoło życie szkoły. W tym szczególnym dniu z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego…

Uroczysta Gala "Carpathian Art of Fashion" (galeria cz. III)

„Carpathian Art of Fashion” to wydarzenie realizowane przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014- 2020. Skierowane jest do ludzi kochających modę i lubiących się nią bawić. Jest to pierwsze tego rodzaju międzynarodowe wydarzenie w naszym regionie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie. Spływające zewsząd liczne słowa uznania po piątkowej…

Warsztaty z zakresu wizażu w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki"

  Warsztaty odbyły się w Rzeszowie w Transgranicznym Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Promocyjnych. Zagadnienia z zakresu wizażu omawiała Pani Marta Kwolek. W warsztatach udział wzięła młodzież ze szkół powiatu rzeszowskiego oraz miasta Świdnik. Razem z młodzieżą czekamy z niecierpliwością na kolejne warsztaty organizowane w ramach projektu "Carpathian Art of FASHION" (z zakresu savoir…

Zmarł Pan Adam Wetula

W 2007 roku Pan Adam Wetula został radnym powiatu rzeszowskiego. Brał czynny udział w pracach Rady Powiatu; był przewodniczącym Komisji ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego oraz członkiem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu. Miał 71 lat. Pan Adam Wetula posiada odznaczenia: Dyplom Zakładów Naprawy Samochodów za wybitne zasługi w rozwoju zakładu oraz działalność społeczną, Zasłużony Pracownik…

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Rzeczywiście jest to »dzieło«, które należy wspierać, dla dobra całego narodu… Jan Paweł II „Idźmy naprzód z nadzieją” pod takim hasłem 08 października 2017r. obchodzimy XVII Dzień Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana jest zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego…

Uroczysta Gala "Carpathian Art of Fashion" (galeria cz. II)

„Carpathian Art of Fashion” to wydarzenie realizowane przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014- 2020. Skierowane jest do ludzi kochających modę i lubiących się nią bawić. Jest to pierwsze tego rodzaju międzynarodowe wydarzenie w naszym regionie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie. Spływające zewsząd liczne słowa uznania po piątkowej…

Uroczysta Gala "Carpathian Art of Fashion" (galeria cz. I)

„Carpathian Art of Fashion” to wydarzenie realizowane przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014- 2020. Skierowane jest do ludzi kochających modę i lubiących się nią bawić. Jest to pierwsze tego rodzaju międzynarodowe wydarzenie w naszym regionie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie. Spływające zewsząd liczne słowa uznania po piątkowej…

Parlamentarzyści Szwajcarii na Podkarpaciu

Na zaproszenie Przewodniczącego Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej Posła Kazimierza Gołojucha we wtorek 3 października 2017 r. na terenie Podkarpacia m.in. na terenie Powiatu Rzeszowskiego przebywała delegacja Szwajcarsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Członków Rady Narodu w składzie: Przewodniczący Gerhard Pfister, Peter Schilliger, Walter Müller, której towarzyszył JE Andrej Motyl Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Konfederacji Szwajcarskiej…