IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Stanisław Obara. Od lewej: Tadeusz Chmiel – Wieceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Stanisław Obara – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego   Najważniejszym punktem sesji dla którego została zwołana sesja było utworzenie spółki "Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Spółka ta…

Dzień Dziecka w PCPR w Rzeszowie

Park trampolin Happy Jump to obiekt sportowo- rekreacyjny o powierzchni 335m2, przeznaczony dla osób w każdym wieku. Do dyspozycji uczestników przeznaczono 26 połączonych ze sobą trampolin oraz basen piankowy. Tak zorganizowana przestrzeń pozwala na kreatywną i bezpieczną zabawę. Podopieczni rodzin zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego niczym nie ustępowali profesjonalnym skoczkom.…

Studencka Grupa Wsparcia

Studencka Grupa Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Spotkania grupy skierowane są do studentów. Celem grupy będzie m.in. wspieranie jej uczestników w problemach życia codziennego. Grupa wsparcia stanowi alternatywę dla poczucia osamotnienia, lęku, bezradności. Studencka grupa wsparcia ma…

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie partnerem imprezy plenerowej p.n. „Dni Osiedla Zalesie”.

Do wspólnych rozmów zaprosiliśmy wszystkich (pracodawców i zainteresowanych poszukiwaniem pracy) którym bliskie są sprawy związane z rynkiem pracy. Rozmawialiśmy z osobami, które poszukują pracy, jak i z tymi, którzy jeszcze pracują – lecz obawiają się o swoją przyszłość . Wiele pytań dotyczyło realnej pomocy udzielanej przez PUP. Informowaliśmy o formach…

Wschodni Szlak Rowerowy

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu “Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja” mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu “Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Zapraszamy do współpracy: – gestorów obiektów noclegowych…

Ksiądz mjr Franciszek Łuszczki wybrany został Patronem Szkoły Podstawowej w Lubeni

Procedura wyboru patrona zakładała jego wybór w trzech kolejnych etapach. Pierwszy etap polegał na wyłonieniu kandydatów przez poszczególne grupy uczestniczące w głosowaniu. W rezultacie wyłoniono kilkunastu kandydatów, spośród których w drodze głosowania do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 5 kandydatów. Wśród nich znaleźli się: Stanisława Kopiec, ks. mjr Franciszek Łuszczki, ks.…

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z absolutorium za rok 2014

Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła żadnych uwag. Budżet i pracę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w 2014…

Poznajemy Ojcowiznę

W Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 czerwca 2015 r. nagrodzeni zostali laureaci XXII edycji Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego w Rzeszowie. Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego…