KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH POD PATRONATEM STAROSTY RZESZOWSKIEGO JÓZEFA JODŁOWSKIEGO

 Cztery chóry wystąpiły podczas „Koncertu pieśni patriotycznych” w Bratkowicach, który 15 listopada br. odbył się w miejscowym kościele parafialnym. Okazją było przypadające 11 listopada Święto Niepodległości. W bratkowickiej świątyni wystąpił: – Chór Męski „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej (dyrygent Mirosław Szpyrka) – Chór „Emmanuel” z parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie…

Spektakle profilaktyczne w szkołach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie zorganizował w terminie od 07-10-2015 do 09-10-2015 cykl spektakli teatralno-profilaktycznych skierowanych do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji i przemocy. Organizacja spektakli odbyła się w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka to nasza taktyka”, w ramach Programu…

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

16 listopada 2015 r. PCPR w Rzeszowie zakończyło realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany był w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, celem zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli agresywnych zachowań…

Konkurs Jestem OK ! – nie palę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, w ramach kampanii Światowego Dnia Bez Tytoniu, organizuje X edycję konkursu plastycznego na plakat pod hasłem Jestem OK ! – nie palę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu rzeszowskiego. Konkurs ten od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży,…

"Leśne dyktando"

W dniu 6 listopada 2015 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się V edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Pogórza Przemysko – Dynowskiego. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Pan Bogusław Famielec Dyrektor Regionalnej…

XII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W trakcie obrad radni powiatowi uzyskali informację od dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie o możliwościach pozyskania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, kryteriach przyznawania dofinasowania. Zostali również poinformowani przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Rzeszowskiego. Przedstawiono…