Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie realizuje 62-godzinny Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim.  W dn. 5 października 2015 r. PCPR w Rzeszowie rozpoczęło realizację Programu stanowiącego integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania…

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 29 września 2015r., w siedzibie przy ul. Batorego 9, odbyło się szkolenie pn. „Kryzysy rozwojowe i problemy adaptacyjne u dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych”. Szkolenie przeznaczone było dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej z terenu…

Ogłoszenie

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Termin konsulatacji został ustalony od…

XI Plener Kulturalny: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

W plenerze wzięli udział reprezentanci następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie i Zespołu Szkół w Tyczynie. Trasa tegorocznego pleneru prowadziła po terenie Województwa Lubelskiego. Pierwszym punktem na…

XI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji rocznego planu kontroli z I półrocze 2015 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady…

W niecodziennych okolicznościach z PCPR w Rzeszowie.

Dzień 27 sierpnia 2015r. grupa rodziców zastępczych wraz ze znajdującymi się pod ich opieką dziećmi oraz przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie spędziła w malowniczym otoczeniu skarbów Podkarpacia. We wschodniej części województwa podkarpackiego, a na zachód od Przemyśla znajduje się renesansowy zamek magnacki. Zamek w Krasiczynie zbudowany na kształcie…