Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski w km od 31+570 do km 33+320”   pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1. Wartość zadania:…

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczycaw km od 2+800 do km 4+900” pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,ul. Rejtana 6. Wartość zadania: 1 887 888,38…

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu.

Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą nr 255/2636/23 z dnia 24.11.2023 r. ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2024 roku.  Wykaz organizacji pozarządowych, którym udziela się dotacji celowych na sfinansowanie zadania zlecone z…

Przetargi w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”

W pierwszej połowie grudnia rozstrzygnięte zostaną dwa przetargi na inwestycje w prowadzonym przez Powiat Rzeszowski Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”. W ten sposób plany związane z pozyskaniem inwestorów do strefy zostaną zrealizowane w całości. Już dzisiaj w istniejącym od 2014 roku parku działa 36 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 2,5 tysiąca osób. Trwa…

Branżowe Centrum Umiejętności przy ZS Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie w dziedzinie technika weterynaryjna

W dniu 23.11.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie odbyło się zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą AJ PROFIBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielniku na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie celem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności”. Powyższe zadanie jest realizowane w…

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1377R Przybyszówka - Rudna Wielka - Rudna Mała - Zaczernie - Nowa Wieś w miejscowości Zaczernie

[AKTUALIZACJA] Generalny Wykonawca Robót na zadaniu “Remont odcinka drogi powiatowej nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w miejscowości Zaczernie” firma Strabag Sp. z o.o. w nawiązaniu do pisma nr 14/30RT/STR/PJ/CC/11/2023. Informuje o zmianie daty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu spowodowanej czynnikami atmosferycznymi. W…

Szpital SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie z wyjątkowym wyróżnieniem

W środę 22 listopada 2023 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego plebiscytu medycznego Hipokrates 2023, w którym wyróżnieni zostają najlepsi lekarze oraz jednostki medyczne zgłoszone wcześniej przez pacjentów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronatem finałowej gali został Minister Zdrowia. W kategorii finałowej Szpital…

Współpraca w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027

W tym tygodniu partnerzy projektu Central Mountains oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027 gościli w czeskich Karkonoszach, gdzie wspólnie z zagranicznymi współuczestnikami omawiali zarządzanie, komunikację i kolejne działania projektowe. W Ekocentrum DOTEK poznano zasoby kulturowe regionu, zaś w gminie Horni Mala Upa zapoznano…

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

W dniu 22 listopada 2023 r. w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Na początku zebrania przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Konwentu ze względu na to, że dotychczasowy Przewodniczący – Józef Jodłowski – były Starosta Powiatu Rzeszowskiego w wyniku…