Bon dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

W dniu 9 października 2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu – Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej…