19 MARCA - Dzień Pracy Socjalnej

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć podziękowania  wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Powiatu Rzeszowskiego oraz jednostek organizacyjnych do niego należących. Wasze codzienne wsparcie i pomoc skierowana do osób potrzebujących zasługuje na najwyższy szacunek.  Swoim zaangażowaniem i empatią dajecie wzór do naśladowania i uczycie okazywania godności drugiemu człowiekowi.        …