Powiat Rzeszowski inwestuje w edukację

– Edukacja jest jednym z priorytetów Powiatu Rzeszowskiego. Od lat inwestujemy w rozwój naszych placówek oświatowych. Dbamy o to, by dysponowały one nowoczesną bazą i możliwościami kształcenia młodzieży w atrakcyjnych kierunkach, zgodnych z  potrzebami ryku pracy – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. Powiat Rzeszowski jest organem założycielskim dla ośmiu placówek…