Podpisano umowę na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Górnie

W dniu 14.09.2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie podpisano umowę pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a firmą WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Przedmiotem inwestycji jest budowa pawilonu mieszkalnego dla osób przewlekle psychicznie chorych dla 95 pensjonariuszy Domu…

Zakończony remont mostu w Dynowie

Niespełna dwa miesiące zajął remont mostu na potoku Ostrówek przy ulicy Gajowej w Dynowie prowadzony na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Prace były konieczne ze względu na zły stan techniczny obiektu. Remont dotyczył obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej  1427R, na trasie Piątkowa – Futoma – Ulanica –…

Powiat Rzeszowski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej

W dniu 7 lipca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, którego reprezentowali Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski i Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, a Zakładem Usług Geologicznych GEOTECH Sp z o.o. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów, którego reprezentował Grzegorz Czudec – Prezes Zarządu, na wykonanie następujących zadań : Wykonanie…