Poprawa bezpieczeństwa w budynku Powiatowego Urzędu Pracy

W dniu 21.06.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie podpisano umowę o nr ZP.272.6.2024 pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim, którą podpisali: dr Krzysztof Jarosz – Starosta Rzeszowski i Jerzy Bednarz – Wicestarosta Rzeszowski, a firmą BAUMIX-BIS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:…

Podpisanie umowy w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju…

Podpisanie umowy na realizację zadania „Remont pawilonu nr 9 w Górnie dla potrzeb mieszkań treningowych”

W dniu 10 czerwca 2024 r., w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont pawilonu nr 9 w Górnie dla potrzeb mieszkań treningowych”. Wykonawcą wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego została Firma Budowlano – Handlowa Rak Spółka jawna, 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107. Przewidywany czas…

Podpisano umowę na odbudowę mostów w Dylągowej

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w czwartek (11 kwietnia) podpisana została umowa na realizację zadania „Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica w km 9+624 w miejscowości Dylągowa oraz odbudowa mostu przez potok Dylągówka  w miejscowości Dylągowa…