Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

W dniu 19 stycznia 2024 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w Łańcucie. W posiedzeniu uczestniczył Marek Sitarz – Starosta Rzeszowski oraz członkowie konwentu według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście reprezentujący m.in.: Politechnikę Rzeszowską, Forum Ekonomiczne oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Porządek konwentu przedstawiał się następująco: Otwarcie…