Marsz Pamięci w rocznicę likwidacji rzeszowskiego getta

6 lipca po raz dziewiętnasty w Rzeszowie odbyła się uroczystość upamiętnienia rocznicy likwidacji getta rzeszowskiego w lipcu 1942 roku. Uczestnicy przeszli trasę, którą 81 lat temu przemierzali Żydzi wywożeni do obozu zagłady w Bełżcu: od terenu starego cmentarza żydowskiego (dzisiaj Plac Ofiar Getta ) do stacji kolejowej. Uroczystości zorganizowało stowarzyszenie…