Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu „ Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I”

W ramach projektu: „Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu zostały przyznane stypendia naukowe. Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w…