Cykl szkoleń prawnych dla uczniów szkół z powiatu rzeszowskiego

W ostatnich dniach “Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia w ramach edukacji prawnej we współpracy z Powiatem Rzeszowskim  przeprowadziła cykl szkoleń prawnych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży, tak aby w przyszłości właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. W szkoleniach…