Cykl szkoleń prawnych dla uczniów szkół z powiatu rzeszowskiego

Cykl szkoleń prawnych dla uczniów szkół z powiatu rzeszowskiego

W ostatnich dniach “Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia w ramach edukacji prawnej we współpracy z Powiatem Rzeszowskim  przeprowadziła cykl szkoleń prawnych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży, tak aby w przyszłości właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. W szkoleniach wzięły udział szkoły z terenu powiatu rzeszowskiego:

 

– Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim,

– Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim,

– Zespołu Szkół w Tyczynie.

 

Zajęcia przeprowadzone były w formie warsztatów przez adwokatów oraz radców prawnych współpracujących z Fundacją. 

Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży, tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie oraz inicjować głębsze zainteresowanie aspektami prawnymi. 

Główna tematyka zajęć poruszała kwestię odpowiedzialności karnej i cywilnej zarówno nieletnich, jak i pełnoletnich – jakie konsekwencje grożą m. in. za zniesławienie, zniewagę kolegi, nauczyciela, odpowiedzialności za powszechnie znany “hejt”, czyli niepochlebne, obraźliwe komentarze na forach internetowych i mediach społecznościowych. Szkolenia prawne  wskazywały również uczniom jak bezpiecznie poruszać się w sieci, jak rozpoznać  i reagować na próby wyłudzenia pieniędzy, czy danych osobowych, a także jak dbać o swoje cyberbezpieczeństwo oraz co zrobić, gdy zostanie ono naruszone.

Warsztatowa forma zajęć  dała uczniom możliwość swobodnej wymiany swoich poglądów oraz spostrzeżeń z prowadzącym, a także zadawania pytań często wykraczających poza program spotkania. Warsztatom z profesjonalnym prawnikiem towarzyszyła żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej.  Umożliwiło to uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa, ale także właściwe spojrzenie i przygotowanie argumentacji w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji.