Ultranowoczesny tomograf dla ZOZ nr 2

W piątek (29 września) w podległym Powiatowi Rzeszowskiemu Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanej Pracowni Tomografii Komputerowej, wyposażonej w nowo zakupiony tomograf komputerowy. Kolejna inwestycja jaką w ZOZ nr 2 przeprowadził Powiat Rzeszowski kosztowała ok. 3,6 miliona złotych, z czego zakup samego aparatu tomografii komputerowej pochłonął…