Wysokie standardy pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim

Od początku swojego istnienia Powiat Rzeszowski wiele uwagi i środków poświęca kwestiom pomocy społecznej. Każdego roku realizowane są kolejne inwestycje w tym zakresie. – Jesteśmy bardzo wyczuleni na sprawy związane z pomocą osobom potrzebującym. Wspieranie najsłabszych, niepełnosprawnych i najuboższych to kwestia fundamentalna – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. I nie…